banner-how-to-buy

ขั้นตอนการสั่งทำปากกาพรีเมี่ยม กับ LAMY PEN PREMIUM

แจ้งรายละเอียดปากกาพรีเมี่ยมที่ต้องการ
ยืนยันการสั่งซื้อชำระเงินมัดจำ
ยืนยันรูปแบบ
ดำเนินการผลิต

แจ้งรายละเอียดปากกาพรีเมี่ยมต้องการ

 • เลือกปากกาพรีเมี่ยม LAMY ที่ต้องการจากหน้า Collection โดยแจ้งชื่อสินค้า, สี, จำนวน และกำหนดวันใช้งาน พร้อมแนบไฟล์โลโก้ ส่งมาทาง Line : @lamypenpremium
  หรือ Contact Us
 • เมื่อทางร้านได้รับข้อมูลรายละเอียด ปากกาพรีเมี่ยม LAMY แล้ว ทางร้านจะดำเนินการติดต่อกลับให้รวดเร็วที่สุด

สรุปออเดอร์ปากกาพรีเมี่ยม LAMY ยืนยันการสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ

 • ยืนยันการสั่งซื้อปากกาพรีเมี่ยม LAMY และชำระเงินมัดจำ 50%
 • หากมีทำใบเสนอราคา ลูกค้าต้องเซ็นอนุมัติสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ 50%

ยืนยันรูปแบบงานปากกาพรีเมี่ยม LAMY

 • ลูกค้าตรวจสอบการวางแบบโลโก้บนปากกาพรีเมี่ยม LAMY, บรรจุภัณฑ์ของสินค้า และยืนยันความถูกต้องของแบบงาน
 • เมื่อยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงจะเริ่มดำเนินการผลิต
 • เราจะดำเนินการผลิตสินค้า โดยแจ้งความคืบหน้าของงานให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมดำเนินการชำระเงินส่วนที่เหลือ ก่อนวันจัดส่งสินค้า
 • เมื่อทางร้านได้รับยอดเงินชำระส่วนที่เหลือแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในวันนัดหมาย

COLLECTION

ปากกา LAMY เลือกตามรุ่น

SERVICE

บริการของเรา​

PORTFOLIO

ผลงานของเรา

Contact Us

banner-how-to-buy

ขั้นตอนการสั่งทำ
ปากกาพรีเมี่ยม กับ LAMY PEN PREMIUM

แจ้งรายละเอียด
ปากกาพรีเมี่ยมที่ต้องการ

ยืนยันการสั่งซื้อ
ชำระเงินมัดจำ

ยืนยันรูปแบบ

ดำเนินการผลิต

แจ้งรายละเอียดปากกาพรีเมี่ยมต้องการ

 • เลือกปากกาพรีเมี่ยม LAMY ที่ต้องการจากหน้า Collection โดยแจ้งชื่อสินค้า, สี, จำนวน และกำหนดวันใช้งาน พร้อมแนบไฟล์โลโก้ ส่งมาทาง Line : @lamypenpremium
  หรือ Contact Us
 • เมื่อทางร้านได้รับข้อมูลรายละเอียด ปากกาพรีเมี่ยม LAMY แล้ว ทางร้านจะดำเนินการติดต่อกลับให้รวดเร็วที่สุด

สรุปออเดอร์ปากกาพรีเมี่ยม LAMY ยืนยันการสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ

 • ยืนยันการสั่งซื้อปากกาพรีเมี่ยม LAMY และชำระเงินมัดจำ 50%
 • หากมีทำใบเสนอราคา ลูกค้าต้องเซ็นอนุมัติสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ 50%

ยืนยันรูปแบบงานปากกาพรีเมี่ยม LAMY

 • ลูกค้าตรวจสอบการวางแบบโลโก้บนปากกาพรีเมี่ยม LAMY, บรรจุภัณฑ์ของสินค้า และยืนยันความถูกต้องของแบบงาน
 • เมื่อยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงจะเริ่มดำเนินการผลิต
 • เราจะดำเนินการผลิตสินค้า โดยแจ้งความคืบหน้าของงานให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมดำเนินการชำระเงินส่วนที่เหลือ ก่อนวันจัดส่งสินค้า
 • เมื่อทางร้านได้รับยอดเงินชำระส่วนที่เหลือแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในวันนัดหมาย

COLLECTION

ปากกา LAMY เลือกตามรุ่น

SERVICE

บริการของเรา​

PORTFOLIO

ผลงานของเรา

Contact Us